jaką rolę pełni kierownik podczas półkolonii
By

Jaką rolę pełni Kierownik podczas półkolonii?

W półkoloniach od strony kadry uczestniczą osoby na następujących stanowiskach: wychowawcy i kierownika. Oprócz tego mogą być zatrudnieni również trenerzy, instruktorzy, animatorzy, lektorzy a także inne osoby prowadzące zajęcia dla dzieci. Wszystko uzależnione jest od programu wypoczynku, za który odpowiada organizator.     Kierownik jest osobą, która trzyma pieczę nad prawidłowym przebiegiem i funkcjonowaniem półkolonii.…