kurs kierownika wypoczynku
By

Kto może zostać Kierownikiem wypoczynku?

Kierownikiem obozu lub kolonii może być osoba, która: nie była karana za umyślne: przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 kk (przestępstwo niealimentacji), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, wobec…

jaką rolę pełni kierownik podczas półkolonii
By

Jaką rolę pełni Kierownik podczas półkolonii?

W półkoloniach od strony kadry uczestniczą osoby na następujących stanowiskach: wychowawcy i kierownika. Oprócz tego mogą być zatrudnieni również trenerzy, instruktorzy, animatorzy, lektorzy a także inne osoby prowadzące zajęcia dla dzieci. Wszystko uzależnione jest od programu wypoczynku, za który odpowiada organizator.     Kierownik jest osobą, która trzyma pieczę nad prawidłowym przebiegiem i funkcjonowaniem półkolonii.…

By

Czy można łączyć obowiązki kierownika z obowiązkami wychowawcy?

Zarówno praca na stanowisku kierownika wypoczynku jaki i wychowawcy jest zajęciem wymagającym bardzo dobrego podejścia i kontaktu z dziećmi. To jednak na kierowniku ciąży większa odpowiedzialność. Z tego względu, na stanowisko kierownika trzeba wykazać się wyższymi kwalifikacjami. Zakres obowiązków również jest zdecydowanie inny w przypadku wychowawcy niż w przypadku kierownika. Ze względu na różnice w…

kierownik półkolonii
By

Jakie obowiązki posiada kierownik wypoczynku?

Praca na stanowisku kierownika wypoczynku jest niebywale odpowiedzialnym zadaniem. Rolą kierownika jest przede wszystkim nadzór nad wszystkim, co ma miejsce na wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik jest osobą, która wszystkim zarządza. Musi znać całokształt spraw, związanych z organizacją i prowadzeniem wypoczynku, począwszy od kontroli pracy kadry, opracowania rozkładu dnia oraz kontroli jakości realizacji zajęć,…