jaką rolę pełni kierownik podczas półkolonii

Jaką rolę pełni Kierownik podczas półkolonii?

W półkoloniach od strony kadry uczestniczą osoby na następujących stanowiskach: wychowawcy i kierownika. Oprócz tego mogą być zatrudnieni również trenerzy, instruktorzy, animatorzy, lektorzy a także inne osoby prowadzące zajęcia dla dzieci. Wszystko uzależnione jest od programu wypoczynku, za który odpowiada organizator.

 

 

Kierownik jest osobą, która trzyma pieczę nad prawidłowym przebiegiem i funkcjonowaniem półkolonii. Na jego barkach spoczywa zazwyczaj ustalenie grafiku pracy wychowawców oraz zaplanowanie wycieczki. Podczas półkolonii jest osobą odpowiedzialną za kontakt z firmą cateringową. To kierownik informuje o tym ile dzieci danego dnia przebywa na półkolonii i  czy wśród uczestników są dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych czyli np. osoby z alergiami. Informowanie firmy cateringowej o tym jest bardzo ważne gdyż spożycie posiłku przez dziecko, które nie jest dostosowane do jego potrzeb zdrowotnych może doprowadzić do nieszczęścia. Kierownik jest również osobą, z którą kontaktują się rodzice i opiekunowie uczestników. Najczęściej czas pracy Kierownika jest czasem nienormowanym podczas wypoczynku, chociaż stosowane są różne praktyki w tym zakresie.

 

 

Oprócz spraw organizacyjnych kierownik odpowiada za dokumentację, jaka powinna znajdować się w miejscu odbywania się półkolonii. Należą do niej:

  • Dokumentacja kadry;
  • Program wypoczynku i rozkład dnia;
  • Podpisane zakresy obowiązków;
  • Wszelkie regulaminy z podpisami kadry;
  • Umowę z ośrodkiem/placówką, cateringiem;
  • Książkę kontroli;
  • Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku do kuratorium;
  • Protokoły powypadkowe, notatki ze zdarzenia

W razie kontroli jakie pojawiają się podczas trwania półkolonii kierownik jest osobą odpowiedzialną za powyższą dokumentację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *