dokumentacja kolonii
By

Kierownik kolonii – jakie dokumenty?

Ustawa o  systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zobowiązuje organizatorów wypoczynku do przestrzegania szeregu przepisów.  Każdy turnus musi posiadać stosowną dokumentację, za którą odpowiada kierownik kolonii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację prowadzi się osobno dla każdego turnusu, a także stosownie do poszczególnych grup wychowawczych.     Kierownicy wypoczynku…

jaką rolę pełni kierownik podczas półkolonii
By

Jaką rolę pełni Kierownik podczas półkolonii?

W półkoloniach od strony kadry uczestniczą osoby na następujących stanowiskach: wychowawcy i kierownika. Oprócz tego mogą być zatrudnieni również trenerzy, instruktorzy, animatorzy, lektorzy a także inne osoby prowadzące zajęcia dla dzieci. Wszystko uzależnione jest od programu wypoczynku, za który odpowiada organizator.     Kierownik jest osobą, która trzyma pieczę nad prawidłowym przebiegiem i funkcjonowaniem półkolonii.…