Czy można łączyć obowiązki kierownika z obowiązkami wychowawcy?

Zarówno praca na stanowisku kierownika wypoczynku jaki i wychowawcy jest zajęciem wymagającym bardzo dobrego podejścia i kontaktu z dziećmi. To jednak na kierowniku ciąży większa odpowiedzialność. Z tego względu, na stanowisko kierownika trzeba wykazać się wyższymi kwalifikacjami. Zakres obowiązków również jest zdecydowanie inny w przypadku wychowawcy niż w przypadku kierownika.

Ze względu na różnice w obowiązkach nie można łączyć funkcji kierownika wypoczynku z wychowawcą. Równoczesne pełnienie obu tych funkcji podczas jednego wypoczynku uniemożliwiłoby kierownikowi pełnienie podstawowych funkcji takich jak przydzielenie zadań wychowawcom oraz nadzór nad ich realizacją.

 

 

Zdarzają się jednak sytuacje kiedy od tej zasady dopuszczalne są odstępstwa. Są to przede wszystkim sytuacje losowe. Do takich wyjątków można zaliczyć na przykład wypadek podczas zajęć, kiedy to wychowawca musi jechać z dzieckiem do szpitala. Na czas nieobecności wychowawcy grupą zajmuje się kierownik. Może się również zdarzyć, że sam wychowawca źle się czuje i musi opuścić placówkę, czy też jest niedyspozycyjny. W wyniku niewywiązywania się wychowawcy  z obowiązków, może zaistnieć konieczność zerwania stosunku pracy. W takim przypadku, jeśli jest możliwość powinno się czasowo rozdzielić dzieci między inne grupy. Jeśli taki wariant jest niemożliwy do realizacji, w sytuacji kryzysowej, do czasu kiedy inny wychowawca nie przejmie obowiązków czy też nie zostanie zatrudniona nowa osoba, kierownik może sprawować zastępczo opiekę nad dziećmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *