kierownik półkolonii

Jakie obowiązki posiada kierownik wypoczynku?

Praca na stanowisku kierownika wypoczynku jest niebywale odpowiedzialnym zadaniem. Rolą kierownika jest przede wszystkim nadzór nad wszystkim, co ma miejsce na wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kierownik jest osobą, która wszystkim zarządza. Musi znać całokształt spraw, związanych z organizacją i prowadzeniem wypoczynku, począwszy od kontroli pracy kadry, opracowania rozkładu dnia oraz kontroli jakości realizacji zajęć, po  rozwiązywanie wszelkich problemów, a także bycie w stałym kontakcie z rodzicami. Osoba na stanowisku kierownika musi ustalić regulaminy i zasady, kontrolować czy  wychowawcy dobrze wykonują powierzone im obowiązki.  Do jego zadań zalicza się także prawidłowe prowadzenie dokumentacji i nadzorowanie wszystkich zobowiązań finansowych. Kierownik jest także odpowiedzialny za  zapewnienie dzieciom zróżnicowanego wyżywienia z uwzględnieniem wszelkich diet oraz alergii.

 

obowiązki kierownika wypoczynku zorganizowanego

 

Jednym z najważniejszych obowiązków należących do kierownika wypoczynku jest dbanie o bezpieczeństwo i  zdrowie uczestników oraz całej kadry. Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednią opiekę przez cały okres wypoczynku.  Kierownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników w miejscu ich przebywania, dotyczy to przebywania na terenie placówki jak również innych miejsc, w których realizowane są zajęcia. Do jego obowiązku należy  nadzorowanie placówki, w której odbywa się wypoczynek. Dogląda warunków higienicznych, stanu  sal, pokoi oraz stanu technicznego wszelkich urządzeń i sprzętu. Troszczy się o zapewnienie  stosownej opieki medycznej, jeśli zachodzi taka potrzeba, ale przede wszystkim stosuje wszelką prewencję w tym zakresie.

Obowiązkiem kierownika  jest również dbanie o dyscyplinę podczas wypoczynku. W przypadku zaistnienia poważniejszych przewinień czy sporów, kierownik  powinien pełnić rolę sędziego. Ważne jest również dbanie o atmosferę panującą podczas wypoczynku, która  jest sprawą kluczową. Musi troszczyć się o relacje i nastrój panujący wśród pracowników i w razie potrzeby rozwiązywać również ich spory. Jest to niezwykle istotne z uwagi na to, że jest to praca przez całą dobę, gdzie cały czas spędzamy w jednym gronie. Wszelkie  konflikty czy też nieprzyjemne sytuacje wewnątrz kadry mogą rzutować bezpośrednio na kondycję całości, dlatego kierownik musi dbać by nie dochodziło do takich sytuacji.

O zaistniałych nietypowych sytuacjach i problemach kierownik powiadania organizatora, który na bieżąco powinien znać relację z przebiegu wypoczynku.

Kierownik wypoczynku to praca niezwykle odpowiedzialna, wymagająca dużego zaangażowania. Mimo tego nie brakuje chętnych na takie stanowisko. Z jednej strony jest masa zadań, które trzeba  wykonać, kwestie organizacyjne, stres związany z dopełnieniem formalności, a drugiej strony mnóstwo satysfakcji i ostateczne spełnienie celu, jakim jest zadowolenie na twarzach wypoczętych i szczęśliwych dzieci, co jest najlepszą nagrodą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *