Jakie są metody wychowawcze na obozie, kolonii czy półkolonii?

 

Pierwszego dnia wypoczynku powinno się zapoznać uczestników z regulaminami i procedurami. W każdej grupie ustala się kontrakt, w którym omówione są szczegółowo zasady dotyczące codziennych, nawet bardzo prozaicznych spraw. Każde dziecko powinno znać ścieżkę konsekwencji. Jeżeli ktoś nie przestrzega regulaminu zapomni o jakiejś zasadzie, wychowawca ma za zadanie mu to przypomnieć. Jeśli  kilka rozmów z wychowawcą nie przynosi żadnego efektu, wychowawca prosi o pomoc kierownika.  Gdy kierownik również nie jest w stanie wpłynąć na dziecko, odbywa się rozmowa z rodzicem. W przypadku gdy żadna z rozmów nie przynosi efektu, w związku z nagminnym łamaniem regulaminu dziecko może zostać wypisane z wypoczynku.

 

metody wychowawcze

 

Wszelkie sytuacje, w których doszło do złamania regulaminu, powinno się dokładnie raportować.  Raport powinien podpisać  wychowawca grupy oraz dziecko. Tego typu  narzędzie  można wykorzystać w pracy z dzieckiem. Jest to tak zwana metoda kontraktu. Zapisujemy z dzieckiem, jaki mamy wobec niego oczekiwania, a dziecko informuje na piśmie do czego się zobowiązuje. W przypadku gdy  uczestnik  nie wywiązuje się kontraktu, uruchamiamy dalszą ścieżkę. Kolejnym krokiem jest wyłączenie uczestnika z zajęć na 5,10 lub 15 minut bądź też cały blok, przy czym wyłączenie dziecka na cały blok zdarza się naprawdę rzadko, ponieważ tak długa kara zazwyczaj przynosi tylko bunt, opór, złość, wstyd i inne trudne emocje. Tak naprawdę, żeby zdyscyplinować dziecko 5 minut najczęściej wystarczy. Odsunięcie dziecka na cały blok oczywiście jest możliwe, jest to też metoda pracy z trudnym dzieckiem. Natomiast w takich sytuacjach powinien interweniować już kierownik.

W przypadku gdy mamy do czynienia ze złym zachowaniem uczestnika na półkolonii możemy poprosić rodzica o wcześniejsze odebranie dziecka. Są to na szczęście sytuacje,  zdarzają się rzadko i dotyczą przede wszystkim dzieci, które prze dłuższy czas sprawiają problemy. Ważne jest, aby na bieżąco o takich incydentach informować rodziców oraz organizatora, dokładnie przedstawić czego dotyczy problem i jakie działania zostały podjęte.

jak rozmawiać z rodzicami -zdiagnozowanie problemu

 

W skrajnych sytuacjach z powodu notorycznych zachowań łamiących regulamin wypoczynku lub z powodu rażącego złamania regulaminu możliwe jest wydalenie uczestnika nawet ze skutkiem natychmiastowym. Nie należy się bać takich decyzji. Priorytetem kierownika jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników wypoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *