Kierownik wypoczynku zarobki organizacja wycieczek

Kierownik wypoczynku – zarobki

 

Praca na stanowisku kierownika  wypoczynku i związany z nią zakres obowiązków różni się od siebie tak, jak i różnią się formy wypoczynku. 

Zadania jakim musi sprostać Kierownik wypoczynku to przede wszystkim program wypoczynku oraz opracowanie regulaminu wypoczynku. Kierownik musi także zapoznać się  ze wszystkimi uczestnikami wypoczynku. Do jego obowiązków należy zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. Jako osoba zarządzająca określa zadania wychowawców w zakresie realizacji programu, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom. Zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, to także zadania należące do kierownika. Organizacja transportu, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku to kolejne zadania, którym trzeba sprostać na tym stanowisku. Na rzecz kierownika zostają przekazane środki finansowe, którymi należy umiejętnie dysponować by móc realizować założony program. Po zakończeniu wypoczynku Kierownik dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku, rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

 

 

Czas zatrudnienia na stanowisku Kierownika zależy od pracodawcy i oferty pracy. W przypadku obozów czy też kolonii jest to okres trwania turnusu z możliwością oczywiście przedłużenia na kolejne turnusy. Podczas półkolonii, gdzie turnusy są tygodniowe, organizatorom zależy na tym, aby Kierownik współpracował kilka tygodni. Różnica między pracą na wypoczynku wyjazdowym a półkoloniami polega na tym, że zazwyczaj podczas półkolonii czas pracy kierownika jest nienormowany. Nie musi on przebywać każdego dnia po 8h w placówce (oczywiście jest to uzależnione od organizatora i jego wymagań). Inaczej to wygląda podczas obozów/kolonii gdzie Kierownik jest obecny przez cały czas trwania turnus. Każdego dnia od rana do wieczora. Z uwagi na te różnice, zarobki kształtują się trochę inaczej.

 

Kierownik wypoczynku zarobki organizacja posiłków

 

Podczas półkolonii zarobki kierownika kształtują się od 550 zł do 1000 zł przy czym należy pamiętać, że przy pułapie 1000 zł wymagania stawiane Kierownikowi mogą się różnić od tych przy zarobkach 500 zł. Mam tutaj na myśli np. dyspozycyjność osoby pracującej na tym stanowisku. Jeżeli natomiast chodzi o kolonie/obozy stawki zaczynają się od 1000 zł.