wychowawca kolonijny zarobki 2

Wychowawca kolonijny – zarobki

Sezon urlopowy, wakacyjna przerwa na studiach to dobry czas, by móc zarobić dodatkowe pieniądze. Zalet pracy wakacyjnej jest sporo, a osoby, które lubią podróżować decydując się na pracę wychowawcy wypoczynku mogą połączyć przyjemne z pożyteczny.  Pracując w charakterze opiekuna na koloniach czy obozach mamy możliwość wyjazdu do ciekawych miejsc , których czasami nie odwiedzilibyśmy na własną rękę.

Na jakie stawki można liczyć?

 

Zacznijmy może od tego co należy do obowiązków wychowawcy wypoczynku.

Wychowawca kolonijny obowiązki ma dość rozległe. Jeśli zatem ktokolwiek traktuje tę pracę jedynie w kategoriach darmowego wyjazdu w piękne miejsce i odpoczynku, na miejscu może się rozczarować. Zakres zadań jest ujęty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Zgodnie z § 5. 2.

 

 Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:

1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;

2) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;

3) prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;

5) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;

6) realizacja programu;

7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

10) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

 

wychowawca kolonijny zarobki 3

 

Darmowy transport, wyżywienie, zakwaterowanie i często możliwość przyjazdu z własnym dzieckiem to standardowe „dodatki” do pensji wychowawcy. I te aspekty bardzo często decydują o popularności ofert pracy dla wychowawców. Jeśli chodzi o same zarobki, wiele zależy od tego, kto organizuje wyjazd, czy wychowawca kolonijny pracę podejmie w kraju, czy poza nim. Organizatorzy rozliczają się w różny sposób z pracownikami. Czasami jest to stawka za cały turnus np. w przypadku kolonii czy też obozów. Natomiast podczas półkolonii zazwyczaj stawka jest godzinowa więc wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin. Pracę na półkoloniach można śmiało połączyć z innymi zobowiązaniami zawodowymi, które posiadamy. Nie zawsze musimy deklarować swoją dostępność przez całe dnie. Jest to dobry sposób, aby sprawdzić się w nowym dla nas miejscu pracy. Jest to dobry pomysł również na odbycie np. praktyk studenckich, które zazwyczaj są darmowe, a w tym przypadku możemy upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu:).  Zawsze warto dopytać organizatora czy w ramach pracy możemy odbyć obowiązujące nas praktyki.