gry i zabawy półkolonijne

Pomysły na gry i zabawy dla dzieci podczas półkolonii.  W jakie zabawy bawić się z dziećmi na półkoloniach?

 

Zabawa stanowi podstawową oraz najbardziej naturalną aktywność dziecka, zaspokajającą jego potrzebę ruchu, a także potrzebę doznawania przyjemności. Gry i zabawy są jednym  z pierwszych skojarzeń przychodzącymi na myśl o półkoloniach, obozach czy koloniach. 

 

Funkcje zabawy. Po co dzieci się bawią?

 

Zabawa poza zaspokojeniem ruchu oraz potrzebą doznawania przyjemności, pełni również inne ważne funkcje. Do najistotniejszych z nich należy rozwój społeczny oraz efektywne uczenie się.

W procesie uczenia się, poza poznaniem teoretycznych reguł czy norm społecznych,  ważne jest przeżycie określonych sytuacji. To właśnie zabawa umożliwia zapoznanie dziecka z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia. Dzięki zabawom możemy stworzyć sytuacje, w których dziecko doświadczy emocji oraz realnych przyczyn i skutków własnych decyzji. Zabawa  może dostarczyć nam informacji na temat tego jak dziecko pracuje w grupie, jakie  ma umiejętności współpracy czy pracy samodzielnej.

Zabawy pozwalają min.  na:

– rozwijanie umiejętności negocjacji oraz podejmowania decyzji

– budowanie samooceny, 

– naukę solidarności, stanowczości

– rozwój sposobów radzenia sobie  z przykrymi emocjami

Ponadto zabawy mogą pomóc wzbogacić słownictwo, pomóc zlikwidować wady wymowy, a także rozbudować  komunikację niewerbalną. 

 

zabawy półkolonijne na niepogodę

Jakie są rodzaje gier i zabaw?

 

Gry i  zabawy możemy podzielić na ruchowe, umysłowe, dydaktyczne, sytuacyjno-symulacyjne, strategiczne oraz estetyczne.

 

Nie masz pomysłu na  zabawy z dziećmi w czasie półkolonii?  

 

Jeśli pogoda dopisuje lub mamy do dyspozycji halę sportową  warto zorganizować gry ruchowe. Opierają się one na sprawności fizycznej. Są to zazwyczaj gry zespołowe, rzadziej samodzielne.  Przykładami takich gier mogą być:

 • Zabawa w chowanego
 • Chłopek
 • Berek
 • Gra w siatkówkę 
 • Gra w koszykówkę
 • Gra w piłkę nożną
 • Dwa ognie

 

Co zrobić jeśli podczas półkolonii gdy nie ma ładnej pogody? 

 

Pomysły na gry i zabawy dla dzieci podczas półkolonii

 

W przypadku niepogody warto mieć w zanadrzu kilka sprawdzonych zabaw, które możemy zorganizować w pomieszczeniu. Z całą pewnością do takich zabaw należą:

 • Głuchy telefon
 • Statki – Bitwa morska na papierze. 
 • Państwa i miasta
 • Warcaby
 • Klasy
 • Skakanka
 • Głupi Jaś
 • Gra w place
 • Guma

 

Zabawy półkolonijne – Pomysły na gry i zabawy dla dzieci podczas półkolonii

 

Poza popularnymi grami i zabawami dobrze jest przygotować również nowe, aby jeszcze bardziej zaciekawić wszystkich uczestników.

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na ciekawe spędzenie czasu.

 

Literowanie wyrazów poprzez podawanie piłki

W tej zabawie prowadzący wcześniej przygotowuje sobie krótkie wyrazy, np. zima, piłka, plaża,  ringo itp. A następnie dzieli grupę na pół. Wszystkie osoby  otrzymują jedną literę. Prowadzący rozpoczyna grę, wypowiadając słowo np. plaża i jednocześnie wyrzucając w górę dwie piłki. Piłkę muszą złapać osoby, które w tym przypadku mają literę „P”, a następnie szukają kolejnych osób, które mają następne litery wyrazu „L”, „A”, „Ż”, „A” . Piłka wędruje do kolejnej osoby. Uczestnicy nie  mający liter danego wyrazu mogą przeszkadzać drużynie przeciwnej  wybijając piłkę. Zabawę wygrywa  grupa, która jako pierwsza dokonała wszystkie podania z „literami” wypowiedzianego wyrazu.

 

Kim jestem?

Jest to zabawa, w której jedna osoba z grupy na prośbę wychowawcy wychodzi z  pomieszczenia. Pozostałe osoby wymyślają, kim jest osoba, która opuściła pomieszczenie, np. pisarzem, muzykiem, lekarzem. Zadaniem osoby po powrocie jest, za pomocą jak najmniejszej liczby pytań, odgadnąć swój zawód

 

Przerysuj znaki

Zabawa polega na znalezieniu przez uczestników kartek ze znakami, które są powieszone w niedalekiej odległości od miejsca gry.

Zadaniem dzieci jest zapamiętanie jak największej ilości znaków i przerysowanie ich.  Wychowawca pokazuje liczbę pod którą znajduje się dany znak. Po upływie określonego czasu pokazuje następną liczbę.

Wygrywa uczestnik, który prawidłowo przerysuje najwięcej znaków w odpowiednim czasie.

 

Improwizacja

W tej zabawie uczestnicy  otrzymują po dwie kartki. Na prośbę opiekuna  każde dziecko wpisuje na jednej kartce swoje imię, a na drugiej temat przemówienia, którego chciałby wysłuchać. Wychowawca  zbiera kartki i umieszcza je w dwóch pojemnikach: osobno kartki z imionami i osobno z tematami wystąpień.

Następnie losowane są po jednej kartce z każdego pudełka – z nazwiskiem gracza i tematem jego przemówienia. Każdy mówca ma około 2 minut na swoje wystąpienie.

 

Mam talent

W jury zasiadają wychowawcy. Dzieci podczas  wystąpień przedstawiają swoje największe talenty, np. taniec, żart, sztuczka. Na koniec jury wybiera zwycięzców.

 

Scrabble na żywo

Wszystkie dzieci  rysują dużą planszę oraz wycinają literki z kartek,  następnie wymyślają wyrazy według zasad gry drużynowo.