wychowawcy kolonijny - obowiązki

Wychowawca kolonijny zakres obowiązków

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Co należy do obowiązków wychowawcy wypoczynku?

wychowawca wypoczynku dokumentacja

Ustawa o  systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży mówi o takich obowiązkach wychowawcy:

  1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
  2. poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
  3. prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
  4. opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
  5. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
  6. realizacja programu;
  7. sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
  9. zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
  10. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

 

wychowawca wypoczynku - obowiązki

 

Obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy wypoczynku.

Nieco inny będzie zakres działań kierownika i wychowawcy w przypadku wypoczynku organizowanego przez szkołę lub placówkę, który trwa do 3 dni (zakres ten opisany jest w paragrafie 6 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]