kierownik półkolonii
By

Jakie obowiązki posiada kierownik wypoczynku?

Praca na stanowisku kierownika wypoczynku jest niebywale odpowiedzialnym zadaniem. Rolą kierownika jest przede wszystkim nadzór nad wszystkim, co ma miejsce na wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik jest osobą, która wszystkim zarządza. Musi znać całokształt spraw, związanych z organizacją i prowadzeniem wypoczynku, począwszy od kontroli pracy kadry, opracowania rozkładu dnia oraz kontroli jakości realizacji zajęć,…