pomysłowość

Wymagania, żeby zostać wychowawca

 
Wychowawcą wypoczynku może zostać praktycznie każda osoba, która spełnia poniższe wymagania.
 Są to wymagania jakie stawia Ustawa o systemie oświaty zgodnie z art. 92p. 

  • ukończone 18 lat,
  • uzyskanie zaświadczenia o niekaralności,
  • posiadanie co najmniej średniego lub średniego branżowego wykształcenia,
  • ukończenie kursu na wychowawcę wypoczynku.

kurs kierownika
Pamiętać jednak należy o tym, że jest to zajęcie odpowiedzialne i wymagające, dlatego opiekun nie może być przypadkową osobą. Musi wiedzieć, jak rozmawiać z młodzieżą, jak zachować się w trudnych, niebezpiecznych sytuacjach, udzielić pierwszej pomocy itd.
 
kontrola
 
Nie każdy wychowawca kolonijny kurs musi jednak realizować. Z tego obowiązku wyłączone są osoby z uprawnieniami pedagogicznymi z innych tytułów. M.in. nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi w placówkach dziennego wsparcia lub opiekuńczo-wychowawczych posiadające uprawnienia pedagogiczne oraz instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej. Instruktorów pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie nie dotyczy także wymóg posiadania średniego wykształcenia.