dokumentacja kolonii
By

Kierownik kolonii – jakie dokumenty?

Ustawa o  systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zobowiązuje organizatorów wypoczynku do przestrzegania szeregu przepisów.  Każdy turnus musi posiadać stosowną dokumentację, za którą odpowiada kierownik kolonii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację prowadzi się osobno dla każdego turnusu, a także stosownie do poszczególnych grup wychowawczych.     Kierownicy wypoczynku…