kolonie- wymagane dokumenty

Jak wypełniać dokumenty kolonie?

 

Kierownik jest zobowiązany do prowadzenia szeregu dokumentów, odpowiednio dla każdego z turnusu. Prawidłowa dokumentacja jest niezwykle ważna. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący wizytatorzy zgłoszą uwagi oraz wydają stosowne zalecenia.
W razie stwierdzenia poważniejszych uchybień, kurator może nawet zawiesić prowadzenie wypoczynku lub też zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora.

 

dokumety prowadzone przez kierownika kolonii

 

Jakie dokumenty potrzebne są do okazania podczas kontroli?

Jakie kwestie zostają ocenione podczas kontroli?

Podczas wizyty  kontrolnej, zgodnie z arkuszem kontrolnym, sprawdzane są karty kwalifikacyjne uczestników, zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium,  dane na temat placówki i wypoczynku ( takie jak: nazwa i adres organizatora, formy wypoczynku, ilości uczestników), kwalifikacje kadry a także kierownika wypoczynku, rodzaj opieki medycznej. Dokonuje się również weryfikacji liczby zatrudnionej kadry pedagogicznej w stosunku do ilości uczestników. Kontroli podlega ocena dokumentacji wychowawców, dokumentacji kierownika (program kolonii, plany pracy poszczególnych grup, regulaminy, zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników, itd.) Ocenia się również warunki zdrowotne, stan bezpieczeństwa, warunki zakwaterowania  oraz wyposażenie w pomoce, sprzęt do zajęć, urządzenia oraz analizowane są informacje o uczestnikach wypoczynku (liczbie, wieku, liczebności grup, ilości dzieci z niepełnosprawnościami).

 

Podsumowując każdy kierownik musi posiadać poniższe dokumenty:

  • zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku.
  • karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku
  • plan pracy oraz rozkład
  • program wypoczynku
  • zakres czynności wychowawców oraz innych
  • dzienniki zajęć poszczególnych grup wychowawczych
  • regulaminy  uwzględniające specyfikę wypoczynku
  • jadłospisy – w przypadku prowadzenia własnej stołówki,
  • książkę kontroli  – informację o przeprowadzonych kontrolach wypoczynku ,
  • dokumentację powypadkową oraz medyczną

 

dokumenty wymagane podczas kontrolii wypoczynku

 

Jak prawidłowo wypełnić dokumenty?

Podczas trwania kursu szczegółowo omawiamy jak w prawidłowy sposób należy wypełniać i prowadzić dokumentację. Więcej o naszych kursach możesz znaleźć tutaj.